MURALS

UMĚLECKÁ MALBA NA ZED'

КРЕАТИВНАЯ РОСПИСЬ СТЕН

Make your place stuning and exclusive by getting a wall murral.

 

 

WHY TO GET A MURAL?

 You love art and design

You want to attrect your customers to visit your place, make photos and publish them all over social media
You want to change the internal atmosphere and make it more creative
You want to have the unique interior in your home
You want your children's room to be more fun

Предайте своему дому, офису или другому помещению уникальность

ЗАЧЕМ РАСПИСЫВАТЬ СТЕНЫ?

Вы любите искусство и необычные интерьеры

Вы сможете привлекать клиентов, которые будут делать фотографии на фоне стены и выкладывать их в соцсети

Вам хочется поменять атмосферу в помещении и сделать интерьер уникальным

Вы бы хотели, чтобы комната ребенка была более веселой

Vyzdobte svůj domov, restauraci, kancelář nebo jiné místo úchvatnou a jedinečnou uměleckou nástennou malbou

 

PROČ MÍT NÁSTĚNNOU UMĚLECKOU MALBU?

Protože máte rádi umění a design

Protože chcete přitáhnout pozornost vašich návštěvniků, kteří zed` budou publikovat všude na sociálních sítích

Protože chcete změnit atmosféru uvnitř prostoru a zvýsit kreativitu

Protože chcete mít doma něco jedinečného

Protože chcete, aby dětský pokojíček byl plný zábavy a hravosti


EVERY MURAL IS A BESPOKE ARTWORK

KAŽDÁ MALBA JE JEDINEČNÝM UMĚLECKÝM DÍLEM

КАЖДАЯ РОСПИСЬ УНИКАЛЬНА ПО ПОЖЕЛАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

HOW IT IS DONE

JAK TO VŠE PROBÍHÁ?

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

You contact me and agree on a visit or a phone call

We talk. We discuss your thoughts, I propose some ideas, colors

I present to you a draft or two, I propose the price of the project. Some cases require advanced partial deposit. 

After approval we agree on the start date. If you are based outside of Czech Republic, we need to book the date 2-4 weeks in advance

I prepare the wall

I hand-paint the mural with acrylic or wall paint

Timing depends on the size, complicity of the art and condition of the wall

Kontaktujete mne přímo a dhodneme se na návštěvě u vás

Dále si promluvíme o tom co byste chtěli zobrazit, vyjádřit a jakéjsou vaše mzšlenky a představy

běhěm naší konverzace sdílím také své nápady ohledně kompozice, barevnosti apod. 

Vytvořím návrhy

Po schválení si dohodneme datum zahájení malby

Připravím zed` k malbě

Ručně maluji akrylovou nebo jinou nástěnnou barvou

Časově vše závisí na velkosti, komplexnosti a stavu zdi

Оставьте заявку любым удобным способом и мы договоримся о встрече или телефонном звонке

Мы обсуждаем Ваши пожелания, я предлагаю свои идеи, цвета

Я предоставляю набросок или несколько, и стоимость заказа. В некоторых случаях необходима предоплата. 

Мы договариваемся о дате начала и сроках работы. Если Вы не в Чехии, то нужно планировать 2-4 недели вперед

Я готовлю стену и расписываю ее вручную акриловыми или инерьерными водоэмульсионными красками

Срок работы зависит от сложности рисунка и размера и состояния стены

 


FEW EXAMPLES OF MY WORK

UKÁZKY MÉ UMĚLECKÉ PRÁCE

ПРИМЕРЫ МОИХ РАБОТ

MURAL IN THE IRISH BAR 2,5 SQM

nástěnná umělecká malba v irskem baru 2,5 m

настенная роспись в ирландском баре 2,5 квм

mural with interactive lights 6 sqm

Nástěnná umělecká malba s interaktivnim svetlem 6 m

настенная роспись с интерактивым светом 6 квм

KIDS ROOM MURAL 15 SQM

NÁSTĚNNÁ UMĚLECKÁ MALBA V DĚTSKÉM POKOJI 15 M

СТЕНА В ДЕТСКОЙ КОМНАТЕ 15 М

mural AT  concept store CO.DE coffee & design. 6 sqm, acrylic paint

NÁSTĚNNÁ UMĚLECKÁ MALBA V CONCEPT STORE CO.DE COFFEE & design 6m, akrylova barva

РОСПИСЬ СТЕНЫ В КОНЦЕПТ-МАГАЗИНЕ. 6 М

Kids room mural 9 sqm, with the blackboard cover to be able to use chalk

NÁSTĚNNÁ UMĚLECKÁ MALBA V DĚTSKÉM POKOJI 9 M, kde je stěna pokrztá speciální tabulovou barvou vhodnou pro dětské malovánky křídou

НАСТЕННАЯ РОСПИСЬ В ДЕТСКОЙ КОМНАТЕ 9 М, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПОКРЫТА КРАСКОЙ ПОД МЕЛ

NÁSTĚNNÁ UMĚLECKÁ MALBA V BYTĚ

HOME MURAL

РОСПИСЬ СПАЛЬНИ

Home mural, 2 sqm, wall paint

nástěnná umělecká malba v bytě

НАСТЕННАЯ РОСПИСЬ В КВАРТИРЕ

HOME MURAL, 3 SQM, WALL PAINT

NÁSTĚNNÁ UMĚLECKÁ MALBA V BYTĚ

НАСТЕННАЯ РОСПИСЬ В КВАРТИРЕ

PRICE/CENA/ЦЕНА

The price of each project is individual  depeding of complicity

1500 - 3000 czk per sqm + materials 

80-120 EUR per sqm 

The price of the large murals of more then 20 sqm can be discussed individually

Cena každého projektu je individuální, vše závisí na celkové komplexnosti

Zhruba 1500 - 3000 Kč/m

+ náklady

Cena vekých nástěnných maleb o ploše více než 20 m je na individuální dohodě

 

Цена каждого проекта зависит от сложности

1500 - 3000 крон

80 - 120 евро за кв метр + материалы

Цена больших проектов более 20 метров обсуждается индивидуально


Contact me via phone or watsapp +420773116717

e-mail: anna@tulipart.cz